Uncategorized

การจำนำรถ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาสภาวะทางการเงินติดขัดของผู้ที่มีปัญหาทางการเงินได้ ด้วยการนำรถมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันทางการเงินต่างๆ หรือแหล่งรับจำนำรถ แต่ว่าก่อนจะทำการจำนำรถนั้นควรจะทำการศึกษาก่อนว่าการจำนำรถคืออะไร มีกี่แบบ มีขั้นตอนการจำนำแบบไหน และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง รวมถึงข้อควรระวังในการจำนำรถ เพื่อที่จะได้ทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ในภายหลัง

จำนำรถ คืออะไร?

การจำนำรถ คือ การนำรถไปเป็นสินทรัพย์ เพื่อวางเป็นประกันในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือกู้เงิน โดยรถยนต์นั้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงทำให้การจำนำรถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้เงิน ซึ่งจำนวนเงินในการจำนำรถนั้นจะได้จำนวนเงินกู้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมูลค่าของรถยนต์ด้วย และส่วนใหญ่มักจะพิจารณาจากแบรนด์รถว่าเป็นแบรนด์ไหน รุ่นอะไร ปีอะไร และมีสภาพรถเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้กำหนดมูลค่าได้อย่างถูกต้อง

จำนำรถมีกี่แบบ?

สำหรับการจำนำรถนั้นมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่ จำนำรถแบบจอด และจำนำรถแบบไม่จอดรถ โดยแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียดดังนี้

จำนำรถแบบจอด

การจำนำรถแบบจอดนั้นจะเป็นการนำรถจอดไว้ที่แหล่งรับจำนำรถยนต์ เพื่อนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยในกรณีนี้สามารถทำได้เลยทันที ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องทำผ่านธนาคาร ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนทะเบียนเล่ม เพราะว่าผู้จำนำได้ทำการจอดรถทิ้งไว้แล้ว และจะนำรถกลับไปได้ก็ต่อเมื่อนำเงินมาคืนเรียบร้อย ซึ่งวิธีการจำนำรถในรูปแบบนี้นั้นจะเหมาะกับผู้ที่ติดปัญหาไม่มีเล่มทะเบียนรถ ต้องการใช้เงินด่วน หรือไม่จำเป็นต้องใช้รถในระหว่างที่นำมาจำนำทิ้งไว้

จำนำรถแบบไม่จอด

การจำนำรถแบบไม่จอดนั้นจะเป็นวิธีการจำนำรถที่จะใช้ทะเบียนเล่มรถแทน หรือที่เรียกว่า การจำนำทะเบียนเล่มรถ โดยจะใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกันเงินกู้ และไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ ทำให้ผู้จำนำนั้นยังมีรถยนต์ใช้งานอยู่เหมือนเดิม แต่ว่าการจำนำแบบนี้จะต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนเล่มทะเบียน และจะต้องทำการผ่านธนาคาร หรือไฟแนนซ์เท่านั้น เพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งวิธีการจำนำรถในรูปแบบนี้นั้นจะเหมาะกับผู้ที่มีทะเบียนเล่มรถ ไม่ต้องรีบใช้เงิน และจำเป็นต้องใช้รถในระหว่างที่นำเล่มทะเบียนมาจำนำทิ้งไว้

เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนำรถมีอะไรบ้าง?

การจำนำรถนั้นจะต้องใช้เอกสารต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำสัญญาจำนำรถให้เป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันไม่ให้เกิดการผิดสัญญา หรือปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ โดยเอกสารที่จะต้องใช้ในการจำนำรถนั้นมีทั้งหมด ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนรถ หรือสำเนาเล่มทะเบียนรถ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแหล่งรับจำนำ)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัท)
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระ)
 • หลักฐานการเสียภาษีประจำปี และ พ.ร.บ.
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่ไม่ได้รับเป็นเงินสด)

ขั้นตอนในการจำนำรถ

สำหรับขั้นตอนในการจำนำรถจะมีขั้นตอนเป็นอย่างไร หรือมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งรับจำนำรถ แต่ส่วนใหญ่ขั้นตอนในการจำนำรถจะมีเพียงแค่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • ติดต่อธนาคาร สถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ หรือแหล่งรับจำนำรถยนต์ที่ต้องการจะนำรถยนต์ไปจำนำ เพื่อปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ
 • ทำสัญญาการจำนำรถ โดยเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่แหล่งจำนำรถต้องการให้พร้อม เพื่อที่จะได้ทำสัญญาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนภายในครั้งเดียว
 • ตรวจสอบสภาพรถ เพื่อนำไปประกอบการประเมิน และอนุมัติวงเงิน โดยมูลค่าของทรัพย์สินนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการประเมินของแต่ละแหล่งรับจำนำ
 • เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว และผ่านการอนุมัติจากแหล่งรับจำนำ สามารถรับเงินสด หรือรอรับเงินโอนผ่านทางบัญชีที่ยื่นไปพร้อมเอกสารได้เลย


ข้อควรระวังก่อนทำการจำนำรถ

ขั้นตอนในการจำนำรถนั้นสามารถทำได้ง่าย เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถรอรับเงินไปใช้ได้ แต่ว่าก่อนจะทำการจำนำรถนั้นควรรู้ถึงข้อควรระวังต่างๆ เสียก่อน ดังนี้
เลือกแหล่งรับจำนำรถยนต์ที่สามารถเชื่อถือได้ ในกรณีที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียง
อัตราดอกเบี้ยสูงเกิน โดยในกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน และกลัวว่าจะยื่นเรื่องกับสถาบันการเงิน หรือไฟแนนซ์ไม่ผ่าน จึงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินแทน
ในกรณีที่จำนำแบบจอดรถทิ้งไว้จะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่ามีที่จอดรถสำหรับรถจำนำหรือไม่ เพราะว่าในบางที่อาจจะนำรถไปจอดทิ้งไว้กลางแดด หรือในบางกรณีอาจจะเจอปัญหาที่แหล่งรับจำนำนำรถไปปล่อยเช่าต่อ หรือนำไปสวมทะเบียนได้

ถ้าหากผู้อ่านคนไหนกำลังสนใจอยากจะจำนำรถ ควรทำการศึกษาก่อนว่าการจำนำรถในรูปแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง เพราะว่าความจำเป็นในการใช้รถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นยังควรหาสถาบันทางการเงิน ไฟแนนซ์ หรือแหล่งรับจำนำรถที่สามารถเชื่อถือได้ อนุมัติไว และอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป รวมถึงมีที่จอดรถในร่ม ไม่ปล่อยให้รถตากแดด ไม่นำไปปล่อยเช่าให้ผู้อื่น หรือนำไปสวมทะเบียน เพราะอาจทำให้รถของเราเสื่อมสภาพ หรือเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ในอนาคต และถ้าหากไม่รู้ว่าจะจำนำรถที่ไหนดี ก็สามารถแวะมาปรึกษาได้ที่ Jumnumforcash แหล่งรับจำนำรถยนต์ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้คนค้ำ รับจำนำทุกยี่ห้อ ทุกจังหวัด พร้อมที่จอดรถในร่ม และ รปภ. คอยดูแลรถของคุณตลอด 24 ชั่วโมง